TRWA NABÓR NA ROK 2023/2024
zapisy przyjmujemy do 12 października lub do wyczerpania miejsc

2-letnie studium fotografii 2023/2024- zaoczne

Wykładowcy: kadra uniwersytecka i zawodowi fotografowie
Czas trwania: od 2023-10-14
Zapisy do: 2023-09-21

NABÓR TRWA!!

DLA KOGO JEST SZKOŁA?

Zaoczne Studium Fotografii WSF przeznaczone jest dla osób pragnących dogłębnie i poważnie poznać dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia. I to niezależnie od celu, chęci uzyskania konkretnego zawodu czy też rozwoju swych artystycznych pasji. Naszymi słuchaczami są bowiem zarówno osoby młode, jak i dojrzałe, ustabilizowane życiowo i zawodowo, traktujące nasze studium w kategoriach samorozwoju.

Program to w zdecydowanej większości zajęcia praktyczne. Ułożony jest w sposób gwarantujący wszechstronne poznanie tematów fotograficznych i ogólny rozwój studenta. Na każdych zajęciach kładzie się największy nacisk na przygotowywanie przez studentów prac na zadane tematy i stałe konwersacje (omawianie tychże prac).


Nasi wykładowcy publikują swoje prace w międzynarodowych tytułach: "The Sunday Telegraph, "International Street Photography", Newsweek Polska, Polityka, National Geographic, Gazeta Wyborcza, czy dla Agencji Reuters.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do studia dla naszych słuchaczy


fot. A.Kownacka-Brzozowicz

JAK UCZYMY?

 • rok studencki trwa od października do czerwca
 • I zjazd odbędzie się 15-16 października, wykaz zjazdów znajdziesz w Strefie Słuchacza
 • zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w miesiącu - w sobotę i niedzielę
 • w trakcie I roku studium zaplanowanych jest 198 godzin lekcyjnych zajęć rozłożonych na:
  • minimum 12 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
  • osobny zjazd egzaminacyjny
  • 32 godziny lekcyjne dodatkowej pracy własnej studentów
 • w trakcie II roku studium zaplanowanych jest 174 godziny lekcyjne zajęć rozłożonych na:
  • minimum 10 zjazdów po ok. 15 godzin lekcyjnych
  • osobny zjazd egzaminacyjny
 • system pracy oparty na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium WSF możesz traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny
 • I rok kończy się zaliczeniami z czterech pracowni oraz wydaniem zaświadczenia Wrocławskiej Szkoły Fotografii potwierdzającego ukończenie tego roku
 • II rok kończy się egzaminami z trzech pracowni oraz obroną pracy dyplomowej i jej wystawą
 • uzyskasz dyplom ukończenia Wrocławskiej Szkoły Fotografii w zawodzie: Plastyk, specjalność - Fotografia i film, specjalizacja - Fotografia artystyczna

CENA STUDIUM ZAWIERAPROGRAM

Program opisany w trzeciej zakładce strony przerabiany będzie w następujących blokach tematycznych:

I ROK

PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ
(12h)
CYFROWA CIEMNIA
(18h)
PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII
(57h)
PRACOWNIA PORTRETU
(21h)

mgr Bartosz Wrotniak


Łukasz Montygierd-Łoyba/mgr Piotr Bujak


mgr Paweł Syposz

mgr Bartosz Wrotniak

PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU I DOKUMENTU
(25h)
PRACOWNIA FOTOGRAFII UŻYTKOWEJ
(21h)
HISTORIA FOTOGRAFII
(4h)
PRAWO AUTORSKIE
(3h)

mgr Mariusz Foreckimgr Bartosz Wrotniak

mgr Jakub Kowalski

dr Szymon Makuch

DZIAŁANIA I ZJAWISKA WIZUALNE W FOTOGRAFII
(16h)
KOMPOZYCJA

(9h)

dr Janusz Oleksa

mgr Paweł Syposz


Praca własna studenta odbywa się w każdym polu nauki w poniższym wymiarze. Na konkretny termin i realizację pracy własnej (samodzielnej) należy dokonać zapisu zgodnie z zasadami, które prześle kancelaria szkoły. Wymagana liczba godzin pracy w studio - 16 h lekcyjnych


II ROK

PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU
(20h)
PRACOWNIA DWÓCH PORTRETÓW
(24h)
PRACOWNIA PORTRETU KREACYJNEGO
(12h)
PRACOWNIA ETHAN MANN
(24h)

mgr Mariusz Forecki


mgr Bartosz Wrotniak


mgr Paweł Syposz

Ethan Mann

PRACOWNIA RETUSZU I OBRÓBKI OBRAZU
(14h)
PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII
(24h)
CIEMNIA ANALOGOWA
(14h)
PRACOWNIA METODYCZNA
(8h)

mgr Aleksandra Śmigielskamgr Paweł Syposz

Łukasz Montygierd-Łoyba/mgr Piotr Bujak

mgr Wojciech Sienkiewicz


DZIAŁANIA I ZJAWISKA WIZUALNE W FOTOGRAFII
(20h)
PRACOWNIA SELF PUBLISHING ORAZ WSPÓŁCZESNE TRENDY W FOTOGRAFII
(20h)

dr Janusz Oleksa

mgr Krzysztof Orłowski


DLACZEGO Z NAMI?

Kadra uniwersytetów artystycznych, absolwenci słynnej Opavy, uznani komercyjni fotografowie, dydaktycy ze szkół prywatnych...

Jesteśmy jedyną prywatną szkołą fotografii, która szkoli w oparciu o standardy poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i zatrudnia pedagogów tej uczelni. Zajęcia w naszej szkole prowadzą ponadto artyści, uznani fotografowie komercyjni, fotografowie-pedagodzy z innych szkół... Spotkacie więc podczas zajęć osoby z UAP w Poznaniu, UAP we Wrocławiu, ze szkoły AFA we Wrocławiu, czeskiej Opavy, a także laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych nagród.

Autorski program

Rok studencki trwa od października do maja/czerwca. Program studium został przygotowany tak, aby odpowiadał na potrzeby rynku, szkolił od strony praktycznej i rozwijał artystycznie. Opiekę programową nad studium objął wykładowca UA w Poznaniu, mgr Paweł Syposz.

Praktyka

Teoretyczne wykłady zostały zawężone do niezbędnego minimum, a główny nacisk kładziemy na naukę praktyczną w studio, konsultacje i w laboratorium obróbki cyfrowej. Stanowią one znaczny procent czasu nauki. Oprócz pracowni prowadzonych przez pedagogów, jako jedyni w Polsce wprowadziliśmy obowiązkowe ćwiczenia grupowe. Są one kontynuacją wcześniej wspomnianych zajęć, studenci wykonują w ich ramach konkretne zadania do zrealizowania w grupie. Tak zaplanowany sposób nauczania wsparty jest konwersatoriami czyli praktycznymi dyskusjami nad fotografią, mającymi motywować studentów do twórczego myślenia i poszukiwania nowych sposobów kreacji obrazu.
fot. A.Kucharczyk


fot. Andrzej Hajdasz

Przestrzeń absolwentów

Propozycja szkoły kierowana jest do wszystkich zainteresowanych fotografią bez względu na stopień zaawansowania. Najważniejsza jest ciekawość połączona z pasją, którą mamy albo chcemy rozwinąć w dziedzinie fotografii. Szkoła proponuje program dający również możliwość przygotowania się do studiów fotograficznych typu wyższego.

Pracownie, które proponujemy naszym studentom są bardzo różnorodne, pozwalają na rozwój artystyczny, zawodowy i techniczny. Absolwenci szkoły mają szerokie możliwości wyboru pracy na rynku fotograficznym: od samodzielnego twórcy poprzez fotografa komercyjnego, roli producenta sesji fotograficznych, fotoedytora, po managera agencji fotograficznej. Kładziemy jednak większy nacisk niż inne szkoły na artystyczny aspekt fotografii.

Przejrzystość działania

Nie sprzedajemy kota w worku. Pedagogów WSF macie możliwość ocenić na podstronie wykładowcy. Powyżej znajdziecie konkretne informacje dotyczące liczby godzin nauki z poszczególnych przedmiotów.

I ROK

Wpisowe
490 PLN
Czesne płatne jednorazowo
5490 PLN
Czesne płatne w ratach
5985 PLN
9 rat po 665 PLN

II ROK

Wpisowe
- PLN
Czesne płatne jednorazowo
5495 PLN
Czesne płatne w ratach
5840 PLN
8 rat po 730 PLN
 • brak obowiązku podpisania umowy na 2 lata, można podpisać na rok

REKRUTACJA

 • jeżeli jesteś zdecydowany, to:

PORTFOLIO

 • jeżeli masz wątpliwości, pytania dotyczące portfolio napisz lub zadzwoń - odpowiemy na nie : rekrutacja@studiumfoto.pl, tel. 502-327-865

KOSZT ZA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 • wpisowe (nie podlega zwrotowi) płatne w ciągu 3 dni od zapisu
 • opłata za rok nauki przy płatności zgodnie z cennikiem załączonym u góry strony
 • wpłat należy dokonywać na konto WSF w mBanku:
   • Openity Sp. z o.o.
    ul. Poznańska 99, 60-185 Skórzewo
    nr konta: 34 1140 2004 0000 3602 3972 1571
    z dopiskiem "WSF WROCŁAW / imię i nazwisko studenta".

STATUT WSF

W programie przewidziano następujące zagadnienia:

 • Historia fotografii
 • Estetyka fotografii
 • Analiza obrazu fotograficznego
 • Wybrane zagadnienia z historii kultury wizualnej
 • Fotografia a inne media
 • Techniki obrazowania
 • Analogowe laboratorium fotograficzne
 • Cyfrowa edycja obrazu
 • Podstawy fotografii
 • Portret
 • Fotografia współczesna
 • Fotografia w sztuce współczesnej
 • Fotografia rzeczywistości
 • Fotografia dokumentalna
 • Fotografia mody
 • Fotografia inscenizowana
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografa kreacyjna
 • Zagadnienia prawne w fotografii
 • Rynek fotografiiSzkoła proponuje poznanie fotografii od podstaw techniczno-technologicznych i sprzętowych do wartości obrazowych (estetycznych) w szerokim kontekście jej funkcjonowania i przeznaczenia, od początku istnienia fotografii po czasy współczesne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o działania praktyczne (studio, plener, ciemnia analogowa i cyfrowa) i teoretyczne (wykłady, prezentacje, ćwiczenia, konsultacje wykonywanych prac).

I ROK

PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII (57H)

Wszystkie zajęcia odbywają się w studio fotograficznym. Każde spotkanie jest podzielone na podstawę teoretyczną i działania praktyczne. Wykonujemy fotografie w różnych tematach znajdujących odzwierciedlenie w wielu gatunkach fotografii. Odpowiadamy obrazem na hasła i budujemy swoje portfolio. Przegląd prac na koniec I roku odbywa się jako prezentacja wydruków fotografii każdego słuchacza, które określa zdobytą wiedzę i warsztat. Profesjonalnie przygotowany obraz bierze udział w dorocznej wystawie.

PRACOWNIA PORTRETU (21H)

Pracownia fotografii portretowej to cykl zajęć poświęconych tematyce portretu. Wyjdziemy od najbardziej klasycznej formy i przejdziemy przez portret kreacyjny, modowy i biznesowy. Ćwiczenia w całości oparte o pracę w studio z użyciem światła błyskowego, a także pracę z profesjonalnymi modelami. Zajęcia mają na celu rozwinięcie podstawowych umiejętności operowania światłem oraz kompozycję w portrecie. Pracownia kończy się przeglądem prac w formie wydruków fotograficznych. W trakcie trwania nauki studenci realizują także zadania domowe w formie ćwiczeń zdjęciowych. W trakcie każdych zajęć towarzyszy nam muzyka.

PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ (12H)

Zapoznamy się z manualnymi trybami aparatu, rodzajami obiektywów i ich zastosowaniem, różnicami pomiędzy matrycami cyfrowymi. Poruszymy wszystkie zagadnienia techniczne potrzebne do prawidłowej rejestracji obrazu oraz wstęp do pracy w studio fotograficznym, rodzaje oświetlenia. Pojawią się również podstawy kompozycji.

PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU I DOKUMENTU (25H)

Słuchacze przejdą na wstępie przez niezbędne podstawy warsztatu, by docelowo zająć się wyborem lub kreacją tematu, budowaniem narracji, estetyką obrazu...Celem jest wykonanie projektu fotograficznego mieszczącego się w obszarze szeroko rozumianej "fotografii rzeczywistości". Ta pracownia realizowane jest w wersji hybrydowej, pierwsze spotkania w formie stacjonarnej, kolejne w zdalnej. Słuchacze otrzymują na czas nauki w szkole dostęp do programów Adobe.

HISTORIA FOTOGRAFII (16H)

Poznajemy różnorodne postawy artystyczne i interpretacyjne sztuk wizualnych, dawnych i współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Problematyka ta wzbogacona jest o kontekst filozoficzny i kulturowy, towarzyszący kreacji artystycznej w różnych epokach. Celem przedmiotu jest również nabycie umiejętności werbalizacji sądów i odczuć wobec postaw artystycznych.

CIEMNIA CYFROWA (18H)

Zapoznajemy słuchacza z narzędziami i procesami związanymi z cyfrową postprodukcją obrazu fotograficznego w celu maksymalnie efektywnego ich użycia. Pracować będziemy w aplikacjach Adobe Photoshop oraz Adobe Lightroom

DZIAŁANIA I ZJAWISKA WIZUALNE W FOTOGRAFII (16H)

Zajęcia mają na celu poznanie przez słuchaczy podstaw języka porozumiewania się poprzez czarno-biały i barwny obraz fotograficzny. Dotyczy to analizy obrazu fotograficznego z wyszczególnieniem podstawowych elementów składowych takich jak: istotność światła, relacje przestrzenne i wpływ czasu. Równolegle słuchacze poznają podstawowe formy wypowiedzi w fotografii; od kadru poprzez dyptyk do sekwencji. Oczekiwane efekty nauczania oprócz powyższych celów to również podstawy estetyczne w posługiwaniu się zapisem fotograficznym.

PRACOWNIA FOTOGRAFII UŻYTKOWEJ (21H)

W obrębie pracowni fotografii użytkowej będziemy pracować nad zagadnieniami związanymi z fotografią reklamową. Zajęcia w całości skupione będą na pracy twórczej w studio fotograficznym z użyciem światła błyskowego. Do zrealizowania będą aż cztery tematy, które będą omówione na pierwszych zajęciach organizacyjnych Każdy z 4 tematów kończyć się będzie gotową fotografią o charakterze użytkowym. Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności pracy w studio fotograficznym oraz twórczego myślenia w dziedzinie fotografii reklamowej. Pracownia kończy się przeglądem prac w formie wydruków fotograficznych z zadanych wcześniej tematów. W trakcie trwania nauki studenci realizują także zadania domowe. W trakcie każdych zajęć towarzyszy nam muzyka.

PRAWO AUTORSKIE (3H)

Zajęcia mają na celu zapoznanie kursantów z podstawami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów, pojawiających się przy twórczości fotograficznej.

KOMPOZYCJA (9H)

Świat cyfrowej sztuki wizualnej jest najnowszym przejawem artystycznej twórczości człowieka. Malarstwo naskalne uważamy za pierwszą pracę z obrazowaniem. Wspólną cechą tych dwóch działań było zastosowanie pewnego układu elementów. Co decyduje, że fotografia "wpada nam w oko"? Jaki czynnik sprawia, że zapamiętujemy ten czy inny obraz? Dowiemy się czy posiadamy umiejętność komponowania od urodzenia, czy jest to kolejna zdolność, której uczymy się by tworzyć ciekawe obrazy.

II ROK

PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU (20H)

Na drugim roku kontynuujemy pracę nad wielozdjęciową wypowiedzią, tworzymy nowe historie, rozwijamy fotograficzne projekty z pierwszego roku i rozbudowujemy narrację. Naszym celem jest stworzenie opowieści, którą da się zamknąć w fotograficznej książce. Poznajemy sposoby edycji takich książek, podglądamy, jak zrobili to inni. Efektem naszej pracy będzie obszerny zestaw zdjęć lub makieta publikacji.

PRACOWNIA DWÓCH PORTRETÓW (24H)

 • portret klasyczny
 • portret kreacyjny

Czy jest możliwe połączenie portretu klasycznego i kreacyjnego i co to w ogóle oznacza? Czym jest portret klasyczny a czym kreacyjny? Na tych zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na te pytania za pomocą fotografii. Przejdziemy przez te najbardziej klasyczne formy aż po współczesność.
Zajęcia w całości oparte o pracę z modelem, z modelką i wizażem, zarówno ze światłem zastanym jak i studyjnym oraz wariantem mieszanym. Na każdych zajęciach będziemy także bardzo wnikliwie omawiać przykłady prac takich twórców jak Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton, Gregory Crewdson, Erwin Olaf, Robert Mapplethorpe, Alec Soth, Annie Leibovitz, David Bailey, Peter Lindbergh, Viviane Sassen, Terry Richardson, La Chapelle, Jean Loup Sieff, Anders Petersen, Zofia Rydet, Wojtek Wieteska,Martin Parr i Bruce Gilden, Robert Frank, Joel Meyerowitz, Diane Arbus, Nan Goldin, William Klein, Alex Webb, Elliot Erwitt i wielu wielu innych. Pracownia dwóch portretów to dalsze doskonalenie umiejętności pracy w studio ze światłem i kreacją.

PRACOWNIA PORTRETU KREACYJNEGO (12H)

Wizerunek postaci, odbicie w lustrze, cień widziany przez moment w ciemnym korytarzu, zarys człowieka lub po prostu portret pełen barw, światła i szczęścia. To sposób by pokazać kogoś na kim nam bardzo zależy, bądź zarejestrować osobę ukazując jej prawdziwe cechy, lub zupełnie odmienić jej charakter.

PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII (24H)

Zdobyty warsztat podczas I roku zaczynamy traktować jako narzędzie do posługiwania się własnym autorskim językiem w fotografii. Poprzez pracę w studio określamy ulubioną stylistykę zapisu obrazu. Znajdujemy precyzyjne ustawienia dla prac, które będą pretendować do wystawy dyplomowej. Fotografie słuchaczy są poddawane analizie z określeniem konotacji wobec twórczości współczesnych artystów.

PRACOWNIA RETUSZU I OBRÓBKI OBRAZU CYFROWEGO (14H)

Przedmiot będzie dotyczył nauki poruszania się w środowisku Adobe Photoshop CC z wykorzystaniem tabletu graficznego oraz produktywnego wykorzystania wybranych narzędzi potrzebnych do korekcji obrazu cyfrowego. Będziemy również pracować nad pojęciem estetyki wykorzystywanej we współczesnej obróbce obrazu. Ta pracownia realizowane jest w wersji zdalnej. Słuchacze otrzymują na czas nauki w szkole dostęp do programów Adobe.

STUDIO ETHAN MANN (24H)

Ethan Mann przez wiele lat miał zróżnicowaną i wszechstronną karierę. Wyróżniał się we wszystkich dziedzinach swoim niestandardowym podejściem, wciąż szukając nowych rozwiązań, udoskonalając tym samym swój warsztat.
Pod koniec 2000 roku ukończył główny australijski Fashion Design Insitiute - studio projektowania mody w East Sydney TAFE.
Świat mody i podróży wprowadził go w inspirujące doświadczenia kulturowe, co przejawiało się w jego rosnące zainteresowanie technologią i sztuką fotografii. Ethan jest "wynalazcą obrazów" i rozwija się w dramatycznej scenerii, aby przekazać swoją wizję. Jego imponujący kinowy styl jest widoczny w różnych projektach fotograficznych, filmach oraz edytorialach, które zostały opublikowane w Harper′s Bazaar, GQ, Vogue, Women′s Health, AD, Cream Magazine, Latest Magazine i Esquire, żeby wymienić tylko kilka.

CIEMNIA ANALOGOWA (14H)

Przygotujemy słuchaczy do samodzielnej pracy w ciemni oraz fotografii analogowej. Podczas zajęć zaprezentujemy magię analogowych mechanizmów, zajmiemy się wywoływaniem negatywów i odbitek. Od kuchni zobaczymy sposoby mieszania chemii i doboru materiałów. Przedstawimy tajniki operowania ziarnem fotograficznym, tak, by stało się częścią zdjęcia, środkiem wyrazu artystycznego. Zajmiemy się technikami, które uatrakcyjnią wywołany obraz. Podsumowując, dowiesz się dlaczego fotografowie z najwyższej półki wciąż korzystają z materiałów analogowych. To wciąż elitarna grupa wybranych twórców, możesz do nich dołączyć.

DZIAŁANIA I ZJAWISKA WIZUALNE W FOTOGRAFII (20H)

Zajęcia mają na celu poznanie przez słuchaczy podstaw języka porozumiewania się poprzez czarno-biały i barwny obraz fotograficzny. Dotyczy to analizy obrazu fotograficznego z wyszczególnieniem podstawowych elementów składowych takich jak: istotność światła, relacje przestrzenne i wpływ czasu. Równolegle słuchacze poznają podstawowe formy wypowiedzi w fotografii; od kadru poprzez dyptyk do sekwencji.
Oczekiwane efekty nauczania oprócz powyższych celów to również podstawy estetyczne w posługiwaniu się zapisem fotograficznym.

PRACOWNIA METODYCZNA (8H)

Wojtek Sienkiewicz: W swojej pracy fotograficznej skupia się na tworzeniu wszelkiego rodzaju typologii, których bazą są banalne - lub banalizowane - obiekty, korespondujące ze skomplikowanymi historiami

PRACOWNIA SELF PUBLISHINGU ORAZ WSPÓŁCZESNE TRENDY W FOTOGRAFII (20H)

Zajęcia będą podzielone na dwa obszary, będziemy pracować praktycznie i teoretycznie. Skupimy się na edycji zestawów fotograficznych słuchaczy pod kątem publikacji, książek i zinów. Poznamy ideę self-publishingu, od projektowania przez edycję i wybór fotografii aż po sam efekt końcowy, czyli własną książkę fotograficzną. Przyjrzymy się współczesnym trendom w fotografii. Zaprezentuję najciekawsze nazwiska i świeże zjawiska we współczesnej fotografii


 

Studium, szkoła fotografii Wrocław


Jestem bardzo zadowolona ze studium fotografii we Wrocławiu. Zajęcia pogrupowane są w bardzo ciekawe bloki tematyczne. Dowiedziałam się wiele z zakresu fotografii cyfrowej, reportażu i dokument, fotografii kreacyjnej, portretu, fotografii biznesowej. Na zajęciach bardzo duży nacisk kładziono na praktykę, Szkoła Fotografii we Wrocławiu jest naprawdę dobra i mogę ją polecić każdemu, kto chce nauczyć się profesjonalnego robienia zdjęć. - Agnieszka, Wrocław


Szkoła Fotografii we Wrocławiu zapewnia wysoki poziom kształcenia. Nie jest to typowa szkoła policealna, poziom jest zdecydowanie akademicki. Chociaż zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, są bardzo dobrze przemyślane. Bloki tematyczne są ciekawe i naprawdę dobrze prowadzone. Zawsze jest czas na konsultacje i liczy się praktyka i jeszcze raz praktyka! Podczas nauki na studium można korzystać ze studia. Szkoła fotografii Wrocław to dobry wybór dla wszystkich, którzy chcą swoją przyszłość związać z tą dziedziną sztuki. Polecam! - Karol


Kiedy dowiedziałam się o studium fotografii Wrocław powiedziałam sobie, że spróbuję. Fotografią zajmuje się jedynie hobbystycznie, zawodowo pracuję w innej branży, dlatego zaoczne zajęcia są dla mnie najlepszą opcją. To naprawdę niesamowita przygoda i spotkania z ludźmi, którzy kochają fotografię. Oferta jest bardzo bogata, zajęcia dotykają różnych kwestii i jest ich wystarczająco dużo, aby nie tylko zaznajomić się z zagadnieniami teoretycznie, ale też praktycznie. Polecam tę szkołę wszystkim, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności! - Monika


Wszelkie Prawa Zastrzeżone Kursfoto.pl 2006-2022 | Polityka prywatności i cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem