Roczne studium fotografii 2024/2025 - zaoczne

Wykładowcy: kadra uniwersytecka i zawodowi fotografowie
Czas trwania: od 2024-10-19
Zapisy do: 2024-06-16

DLA KOGO JEST SZKOŁA?

Zaoczne Studium Fotografii KSF przeznaczone jest dla osób pragnących dogłębnie i poważnie poznać dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia. I to niezależnie od celu, chęci uzyskania konkretnego zawodu czy też rozwoju swych artystycznych pasji. Program to w zdecydowanej większości zajęcia praktyczne. Ułożony jest w sposób gwarantujący wszechstronne poznanie tematów fotograficznych i ogólny rozwój studenta.

Na każdych zajęciach kładzie się największy nacisk na przygotowywanie przez studentów prac na zadane tematy i stałe konwersacje (omawianie tychże prac).



Zapewniamy bezpłatny dostęp do studia dla naszych słuchaczy


fot. A.Kownacka-Brzozowicz

JAK UCZYMY?

 • rok studencki trwa od października do czerwca
 • I zjazd odbędzie się 21-22 października (wykaz terminów znajdziesz w Strefie Słuchacza, w menu po lewej stronie)
 • zajęcia odbywają się max. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • pierwszy rok kończy sesja zaliczeniowa z każdej pracowni fotografii (w postaci oceny końcowej prac)
 • w trakcie roku studium zaplanowanych jest 198 godzin lekcyjnych zajęć rozłożonych na:
  • minimum 12 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
  • osobny zjazd egzaminacyjny
  • 32 godziny lekcyjne dodatkowej, obowiązkowej pracy własnej studentów
 • system pracy oparty na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium KSF możesz również traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny
 • rok kończy się egzaminami z czterech pracowni oraz obroną pracy końcowej i jej wystawą
 • po zakończeniu I roku otrzymasz zaświadczenie ukończenia studium KSF
 • w roczniku 2023/24 studium będzie już zarejestrowane jako artystyczna szkoła policealna w Ministerstwie Kultury, słuchacze bieżącego rocznika, którzy uzyskają zaliczenia końcowe będą mogli z od razu zapisać się na II rok szkoły policealnej. Ukończenie II roku dokumentowane będzie wydaniem dyplomu Katowickiej Szkoły Fotografii w zawodzie: Plastyk, specjalność - Fotografia i film, specjalizacja - Fotografia artystyczna

CENA STUDIUM ZAWIERA



PROGRAM

Program opisany w trzeciej zakładce strony przerabiany będzie w następujących blokach tematycznych:


PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII
(40h)
PRACOWNIA PORTRETU
(30h)
PRACOWNIA FOTOGRAFII UŻYTKOWEJ
(21h)
PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU
(25h)

dr Anna Sielska


mgr Maciej Niesłony


mgr Paweł Siodłok

mgr Michał Jędrzejowski

PRACOWNIA PSYCHOFIZJOLOGII WIDZENIA
(16h)
PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ
(12h)
PRACOWNIA FOTOEDYCJI
(18h)
PRAWO AUTORSKIE
(3h)

mgr Anna Siodłok



K.Jurczyński/W.Nowak

mgr M.Chodanionek/W.Nowak

dr Szymon Makuch

KOMPOZYCJA
(8h)

dr ANNA SIELKSA



Praca własna studenta odbywa się w każdym polu nauki. Na konkretny termin i realizację pracy własnej (samodzielnej) należy dokonać zapisu minimum 2 dni przed ich rozpoczęciem - podstrona WYNAJMIJ STUDIO. W ramach bezpłatnego dostępu do zaplecza można wykonywać prace wyłącznie niekomercyjne. WYMAGANA LICZBA GODZIN PRACY W STUDIO - 16h


DLACZEGO Z NAMI?

Kadra uniwersytetów artystycznych...

Jesteśmy jedyną prywatną szkołą fotografii, która szkoli w oparciu o standardy UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU i zatrudnia pedagogów uczelni artystycznych. Zajęcia w naszej szkole prowadzą ponadto artyści, uznani fotografowie komercyjni, fotografowie-pedagodzy z innych szkół... Spotkacie więc podczas zajęć osoby z UAP w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz czeskiej Opavy, a także laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych nagród.

Autorski program

Rok studencki trwa od października do maja/czerwca. Program studium został przygotowany tak, aby odpowiadał na potrzeby rynku, szkolił od strony praktycznej i rozwijał artystycznie. Opiekę programową nad studium objęła wykładowczyni UAP w Katowicach - dr Anna Sielska.

Praktyka

Teoretyczne wykłady zostały zawężone do niezbędnego minimum, a główny nacisk kładziemy na naukę praktyczną w studio, konsultacje i w laboratorium obróbki cyfrowej. Stanowią one znaczny procent czasu nauki. Oprócz pracowni prowadzonych przez pedagogów, jako jedyni w Polsce wprowadziliśmy obowiązkowe ćwiczenia grupowe. Są one kontynuacją wcześniej wspomnianych zajęć, studenci wykonują w ich ramach konkretne zadania do zrealizowania w grupie. Tak zaplanowany sposób nauczania wsparty jest konwersatoriami czyli praktycznymi dyskusjami nad fotografią, mającymi motywować studentów do twórczego myślenia i poszukiwania nowych sposobów kreacji obrazu.




fot. A.Kucharczyk


fot. Andrzej Hajdasz

Przestrzeń absolwentów

Propozycja szkoły kierowana jest do wszystkich zainteresowanych fotografią bez względu na stopień zaawansowania. Najważniejsza jest ciekawość połączona z pasją, którą mamy albo chcemy rozwinąć w dziedzinie fotografii. Szkoła proponuje program dający również możliwość przygotowania się do studiów fotograficznych typu wyższego.

Pracownie, które proponujemy naszym studentom są bardzo różnorodne, pozwalają na rozwój artystyczny, zawodowy i techniczny. Absolwenci szkoły mają szerokie możliwości wyboru pracy na rynku fotograficznym: od samodzielnego twórcy poprzez fotografa komercyjnego, roli producenta sesji fotograficznych, fotoedytora, po managera agencji fotograficznej. Kładziemy jednak większy nacisk niż inne szkoły na artystyczny aspekt fotografii.


Wpisowe
490 PLN
Czesne płatne jednorazowo
5790 PLN
Czesne płatne w ratach
6255 PLN
9 rat po 695 PLN
 • brak obowiązku podpisania umowy na 2 lata, można podpisać na rok
 • przy umowie na rok cena na kolejny rok może się zmienić maksymalnie o stopę inflacji

REKRUTACJA

 • jeżeli jesteś zdecydowany, to:

PORTFOLIO

 • jeżeli masz wątpliwości, pytania dotyczące portfolio napisz lub zadzwoń - odpowiemy na nie : rekrutacja@studiumfoto.pl, tel. 502-327-865

KOSZT ZA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 • wpisowe (nie podlega zwrotowi) płatne w ciągu 3 dni od zapisu
 • opłata za rok nauki przy płatności zgodnie z cennikiem załączonym u góry strony
 • wpłat należy dokonywać na konto KSF w mBanku:
   • OPENITY SP. Z O.O.
    ul. Poznańska 99, 60-185 Skórzewo
    nr konta: 34 1140 2004 0000 3602 3972 1571
    z dopiskiem "KSF KATOWICE/ imię i nazwisko studenta"

STATUT WSF

W programie przewidziano następujące zagadnienia:

 • Historia fotografii
 • Estetyka fotografii
 • Analiza obrazu fotograficznego
 • Wybrane zagadnienia z historii kultury wizualnej
 • Fotografia a inne media
 • Techniki obrazowania
 • Cyfrowa edycja obrazu
 • Podstawy fotografii
 • Portret
 • Fotografia współczesna
 • Fotografia w sztuce współczesnej
 • Fotografia rzeczywistości
 • Fotografia dokumentalna
 • Fotografia inscenizowana
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografa kreacyjna
 • Zagadnienia prawne w fotografii
 • Rynek fotografii



Szkoła proponuje poznanie fotografii od podstaw techniczno-technologicznych i sprzętowych do wartości obrazowych (estetycznych) w szerokim kontekście jej funkcjonowania i przeznaczenia, od początku istnienia fotografii po czasy współczesne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o działania praktyczne (studio, plener, ciemnia analogowa i cyfrowa) i teoretyczne (wykłady, prezentacje, ćwiczenia, konsultacje wykonywanych prac).

I ROK

Pracownia Twórczej Fotografii

W ramach zajęć słuchacze rozwiną kompetencje w zakresie praktyki i teorii fotografii. Proces kształcenia zaznajamia z różnorodnością postaw obecnych we współczesnej fotografii w jej wymiarach użytkowym, artystycznym i społecznym. Charakter realizowanych tematów prowokuje do wnikliwej i krytycznej analizy zjawisk rzeczywistości, a następnie prowadzi do ich kreatywnego przepracowania w procesie konceptualizacji i tworzenia wizualnych narracji. Efekty pracy prezentowane są najczęściej w formie projektu fotograficznego – serii fotografii, wystaw, publikacji lub projektów o charakterze intermedialnym. Pracownia przygotowuje słuchaczy do świadomego posługiwania się medium fotografii. Pracownia kończy się przeglądem prac w formie wydruków fotograficznych z zadanych wcześniej tematów. W trakcie trwania nauki studenci realizują zadania domowe.

Pracownia Portretu

Pracownia portretu przybliży słuchaczom najważniejsze zagadnienia dotyczące fotografii człowieka. Poznamy rodzaje fotografii portretowej, a podczas pracy studyjnej przećwiczymy wspólnie różne techniki portretowania. Słuchacz pozna także aktualne trendy w fotografii portretowej oraz rys historyczny tej dziedziny fotografii. Ćwiczenia oparte są o pracę w studio między innymi z użyciem światła błyskowego. Pracownia kończy się przeglądem prac w formie wydruków fotograficznych. W trakcie trwania nauki studenci mają za zadanie realizować także prace domowe w formie ćwiczeń zdjęciowych.

Podstawy Fotografii Cyfrowej

Naszym priorytetem jest nauka pracy z aparatem – manualnymi trybami aparatu, rodzajami obiektywów i ich zastosowaniem, różnicami pomiędzy matrycami cyfrowymi… Poruszymy wszystkie zagadnienia techniczne potrzebne do prawidłowej rejestracji obrazu oraz do pracy w studio fotograficznym, jak rodzaje oświetlenia i praca z nimi. Celem będzie wyrównanie poziomu słuchaczy oraz świadome posługiwanie się ustawieniami aparatu. Słuchacze otrzymają dodatkowo filmowe materiały szkoleniowe, które wspomogą samodzielną pracę z aparatem.

Pracownia Fotoreportażu

Zapoznamy słuchaczy z historią fotografii reportażowej, drogą rozwoju tej dziedziny fotografii oraz jej współczesną rolą. Przejdziemy przez podstawowe gatunki fotoreportażu takie, jak reportaż prasowy, użytkowy, street photo czy rozwinięcie w postaci dokumentu. Zajmiemy się nabywaniem umiejętności przygotowania tematu, wyboru środków wyrazu oraz późniejszej edycji powstałego materiału. Istotnym elementem będzie także przygotowanie techniczne do realizacji zdjęć i rozwinięcie praktycznych umiejętności fotografowania.

Pracownia Fotoedycji

Zapoznajemy słuchacza z narzędziami i procesami związanymi z cyfrową postprodukcją obrazu fotograficznego w celu maksymalnie efektywnego ich użycia. Pracować będziemy w aplikacjach Adobe Photoshop i Adobe Lightroom lub Affinity Photo.

Pracownia Fotografii Użytkowej

W tej pracowni zajmiemy się zagadnieniami związanymi z fotografią reklamową. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi fotografii użytkowej, procesem od planowania i projektowania sesji zdjęciowych po ich realizację oraz przygotowanie graficzne. Istotnym zagadnieniem będzie również poznanie najnowszych trendów oraz różnych rodzajów estetyk, które wykorzystuje się do budowania spójnych projektów komercyjnych. Pracownia kończy się przeglądem prac w formie wydruków fotograficznych z zadanych wcześniej tematów. W trakcie trwania nauki studenci realizują także zadania domowe.

Prawo Autorskie

Zajęcia mają na celu zapoznanie kursantów z podstawami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów, pojawiających się przy twórczości fotograficznej.

Psychofizjologia Widzenia

Zajmiemy się wybranymi aspektami psychofizjologii widzenia i dowiemy się jakie są współczesne metody „patrzenia” na kulturę wizualną. Poznamy specyficzne rodzaje języków wizualnych, służących tworzeniu obrazów (media, fotografia, reklama…), dowiemy się jakie to języki i jak poprawnie ich używać. Nasza praca będzie się opierała na dyskusji grupowej i trenowaniu umiejętności świadomego budowania komunikatów za pomocą określonych elementów wizualnych. Na zakończenie pracowni słuchacze przygotują pracę zaliczeniową w formie realizacji komunikatu wizualnego.

Kompozycja

Świat cyfrowej sztuki wizualnej jest najnowszym przejawem artystycznej twórczości człowieka. Malarstwo naskalne uważamy za pierwszą pracę z obrazowaniem. Wspólną cechą tych dwóch działań było zastosowanie pewnego układu elementów. Co decyduje, że fotografia "wpada nam w oko"? Jaki czynnik sprawia, że zapamiętujemy ten czy inny obraz? Dowiemy się czy posiadamy umiejętność komponowania od urodzenia, czy jest to kolejna zdolność, której uczymy się by tworzyć ciekawe obrazy


ZOBACZ DYPLOMY ABSOLWENTÓW




Wszelkie Prawa Zastrzeżone Kursfoto.pl 2006-2022 | Polityka prywatności i cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem