TRWA NABÓR NA ROK 2024/2025
zapisy przyjmujemy do 30 czerwca lub do wyczerpania miejsc

2-letnie studium fotografii 2024/2025 - zaoczne

Wykładowcy: kadra UA w Poznaniu, aktywni fotografowie
Czas trwania: od 2024-10-19
Zapisy do: 2024-06-30
fot. tytułowa - dyplom I.Jankowiak

NABÓR TRWA!

DLA KOGO JEST SZKOŁA?

Zaoczne Studium Fotografii WSF przeznaczone jest dla osób pragnących dogłębnie i poważnie poznać dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia. I to niezależnie od celu, chęci uzyskania konkretnego zawodu czy też rozwoju swych artystycznych pasji. Naszymi słuchaczami są bowiem zarówno osoby młode, jak i dojrzałe, ustabilizowane życiowo i zawodowo, traktujące nasze studium w kategoriach samorozwoju.

Program to w zdecydowanej większości zajęcia praktyczne. Ułożony jest w sposób gwarantujący wszechstronne poznanie tematów fotograficznych i ogólny rozwój studenta. Na każdych zajęciach kładzie się największy nacisk na przygotowywanie przez studentów prac na zadane tematy i stałe konwersacje (omawianie tychże prac).


Nasi wykładowcy nauczają na co dzień na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, publikują swoje prace w międzynarodowych tytułach: "The Sunfday Telegraph, "International Street Photography", Newsweek Polska, Polityka, National Geographic, Gazeta Wyborcza, czy dla Agencji Reuters.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do studia dla naszych słuchaczy


fot. A.Kownacka-Brzozowicz

JAK UCZYMY?

 • rok studencki trwa od października do czerwca
 • I zjazd odbędzie się 19-20 października, wykaz zjazdów znajdziesz w Strefie Słuchacza
 • zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w miesiącu - w sobotę i niedzielę
 • w trakcie I roku studium zaplanowanych jest 188 godzin lekcyjnych zajęć rozłożonych na:
  • minimum 12 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
  • osobny zjazd egzaminacyjny
  • 32 godziny lekcyjne dodatkowej pracy własnej studentów
 • w trakcie II roku studium zaplanowanych jest 156 godzin lekcyjnych zajęć rozłożonych na:
  • minimum 11 zjazdów po ok. 13 godzin lekcyjnych
  • osobny zjazd egzaminacyjny
 • system pracy oparty na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium WSF możesz traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny
 • I rok kończy się zaliczeniami z trzech pracowni oraz wydaniem zaświadczenia Wielkopolskiej Szkoły Fotografii potwierdzającego ukończenie tego roku
 • II rok kończy się egzaminami z trzech pracowni oraz obroną pracy dyplomowej i jej wystawą
 • uzyskasz dyplom ukończenia Wielkopolskiej Szkoły Fotografii w zawodzie: Plastyk, specjalność - Fotografia i film, specjalizacja - Fotografia artystyczna

CENA STUDIUM ZAWIERAPROGRAM

Program opisany w trzeciej zakładce strony przerabiany będzie w następujących blokach tematycznych:

I ROK

PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ
(24h)
PODSTAWY FOTOGRAFII ANALOGOWEJ
(24h)
HISTORIA FOTOGRAFII
i wybrane zagadnienia historii kultury, sztuki (20h)
PRAWO AUTORSKIE W FOTOGRAFII
(4h)

mgr Natalia Karczewska


mgr Michał Kowalczuk


mgr Marek Sulik
radca prawny
mgr Bartosz Jóźwiak

WARSZTATY PODSTAW FOTOGRAFII
(20h)
I PRACOWNIA FOTOGRAFII
(24h)
II PRACOWNIA FOTOGRAFII
(24h)
III PRACOWNIA FOTOGRAFII
(24h)

mgr Sławomir Obstmgr Weronika Wronecka

dr Janusz Oleksa

mgr Ewa Bielańczyk-Obst

IV PRACOWNIA
FOTOGRAFII
(24h)

mgr Danuta Witkowska


Praca własna studenta odbywa się w każdym polu nauki w poniższym wymiarze. Na konkretny termin i realizację pracy własnej (samodzielnej) należy dokonać zapisu minimum 2 dni przed ich rozpoczęciem - podstrona WYNAJMIJ STUDIO. W ramach bezpłatnego dostępu do zaplecza można wykonywać prace wyłącznie niekomercyjne.
STUDIO - 16h, CIEMNIA - 8h, LABORATORIUM KOMPUTEROWE - 8h

II ROK

PRACOWNIA WSPÓŁCZESNYCH FORM OBRAZOWANIA
(24h)
PRACOWNIA PORTRETU
(24h)
PRACOWNIA REPORTAŻU I DOKUMENTU
(24h)
PRACOWNIA SELF PUBLISHING
(24h)

dr Janusz Oleksa


mgr Cezary Hładki


Mariusz Forecki

mgr Paweł Starzec

PRACOWNIA MULTIMEDIÓW
(24h)
PRACOWNIA FOTOEDYCJI
(18h)
PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII
(18h)

dr Anna Kędzioramgr Zachar Szerstobitow

Marek Lapis


DLACZEGO Z NAMI?

Kadra Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Jesteśmy jedyną prywatną szkołą fotografii, która szkoli w oparciu o standardy poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego i zatrudnia pedagogów tej uczelni. Spotkacie u nas również uznanych fotografów i pedagogów z innych szkół.

Autorski program

Rok studencki trwa od października do maja/czerwca. Program studium został przygotowany tak, aby odpowiadał na potrzeby rynku, szkolił od strony praktycznej i rozwijał artystycznie. Opiekę programową nad studium objął wykładowca UA w Poznaniu, dr Janusz Oleksa.

Praktyka

Teoretyczne wykłady zostały zawężone do niezbędnego minimum, a główny nacisk kładziemy na naukę praktyczną w studio, ciemni fotograficznej, laboratorium obróbki cyfrowej. Oprócz pracowni prowadzonych przez pedagogów, jako jedyni w Polsce wprowadziliśmy obowiązkowe ćwiczenia grupowe. Są one kontynuacją wcześniej wspomnianych zajęć, studenci wykonują w ich ramach konkretne zadania do zrealizowania w grupie. Tak zaplanowany sposób nauczania wsparty jest konwersatoriami czyli praktycznymi dyskusjami nad fotografią, mającymi motywować studentów do twórczego myślenia i poszukiwania nowych sposobów kreacji obrazu.
fot. A.Kucharczyk


fot. Andrzej Hajdasz

Przestrzeń absolwentów

Propozycja szkoły kierowana jest do wszystkich zainteresowanych fotografią bez względu na stopień zaawansowania. Najważniejsza jest ciekawość połączona z pasją, którą mamy albo chcemy rozwinąć w dziedzinie fotografii. Szkoła proponuje program dający również możliwość przygotowania się do studiów fotograficznych typu wyższego.

Pracownie, które proponujemy naszym studentom są bardzo różnorodne, pozwalają na rozwój artystyczny, zawodowy i techniczny. Absolwenci szkoły mają szerokie możliwości wyboru pracy na rynku fotograficznym: od samodzielnego twórcy poprzez fotografa komercyjnego, roli producenta sesji fotograficznych, fotoedytora, po managera agencji fotograficznej. Kładziemy jednak większy nacisk niż inne szkoły na artystyczny aspekt fotografii.

I ROK

Wpisowe
540 PLN
Czesne płatne jednorazowo
5790 PLN
Czesne płatne w ratach
6255 PLN
9 rat po 695 PLN

II ROK

Wpisowe
- PLN
Czesne płatne jednorazowo
5495 PLN
Czesne płatne w ratach
5920 PLN
8 rat po 740 PLN
 • brak obowiązku podpisania umowy na 2 lata, można podpisać na rok

REKRUTACJA

 • jeżeli jesteś zdecydowany, to:

PORTFOLIO

 • jeżeli masz wątpliwości, pytania dotyczące portfolio napisz lub zadzwoń - odpowiemy na nie : rekrutacja@studiumfoto.pl, tel. 502-327-865

KOSZT ZA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 • wpisowe (nie podlega zwrotowi) płatne w ciągu 3 dni od zapisu
 • opłata za rok nauki przy płatności zgodnie z cennikiem załączonym u góry strony
 • wpłat należy dokonywać na konto WSF w mBanku:
   • Openity Sp. z o.o.
    ul. Poznańska 99, 60-185 Skórzewo
    nr konta: 34 1140 2004 0000 3602 3972 1571
    z dopiskiem "WSF POZNAŃ / imię i nazwisko studenta".

STATUT WSF

W programie przewidziano następujące zagadnienia:

 • Historia fotografii
 • Estetyka fotografii
 • Analiza obrazu fotograficznego
 • Wybrane zagadnienia z historii kultury wizualnej
 • Fotografia a inne media
 • Techniki obrazowania
 • Analogowe laboratorium fotograficzne
 • Cyfrowa edycja obrazu
 • Podstawy fotografii
 • Portret
 • Fotografia współczesna
 • Fotografia w sztuce współczesnej
 • Fotografia rzeczywistości
 • Fotografia dokumentalna
 • Fotografia mody
 • Fotografia inscenizowana
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografa kreacyjna
 • Zagadnienia prawne w fotografii
 • Rynek fotografiiSzkoła proponuje poznanie fotografii od podstaw techniczno-technologicznych i sprzętowych do wartości obrazowych (estetycznych) w szerokim kontekście jej funkcjonowania i przeznaczenia, od początku istnienia fotografii po czasy współczesne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o działania praktyczne (studio, plener, ciemnia analogowa i cyfrowa) i teoretyczne (wykłady, prezentacje, ćwiczenia, konsultacje wykonywanych prac).

I ROK

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Techniczno-technologiczna

W której słuchacze poznają klasyczną fotografię czarno-białą w procesie analogowym ( ciemnia fotograficzna, praca nad negatywem i pozytywową odbitką) oraz fotograficzny zapis cyfrowy ( cyfrowa obróbka obrazu w pracowni komputerowej). W tej części zajęć słuchacze poznają i doskonalą wiedzę o sprzęcie fotograficznym i studyjnym.

Pracownie główne

w których słuchacze poznają szerokie spektrum fotograficznej wypowiedzi od sytuacji w pełni zastanych (np. pejzaż miejski) do działań inscenizacyjnych (praca w studio). Odbywa się to poprzez ćwiczenia dotyczące fotograficznych realizacji o określonej funkcji np. reportaż, dokument, reklama. W tej części słuchacze poznają również klasyczne tematy w fotografii np. architektura, pejzaż, portret, akt, martwa natura.
Studenci w ramach części praktycznej pracują wspólnie z pedagogami oraz samodzielnie ( studio, ciemnia, pracownia komputerowa) pod okiem laboranta-technologa. Część działań praktycznych plus omawianie powstałych prac jest głównym elementem nauki wspomaganym przez dział teoretyczny.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Dotyczy poznania najważniejszych elementów składowych w obrazie fotograficznym, które są niezbędne, do świadomego i kreatywnego działania na polu fotografii. Wspomagane jest to najważniejszymi elementami z historii sztuki i kultury z wyszczególnieniem estetyki i historii fotografii. Ważnym elementem wiedzy przy działaniach fotograficznych są elementy psychofizjologii widzenia. Proponujemy również zajęcia będące poprzez fotografię wprowadzeniem do obrazu ruchomego oraz elementy projektowania graficznego ze współudziałem fotografii.


II ROK

Pracownia Współczesnych Form Obrazowania

Pracownia kontynuuje analizę obrazu fotograficznego i wprowadza do poszukiwań niekonwencjonalnych (odmiennych od klasycznych) w fotografii form wypowiedzi (obrazowania). Poszukiwania te polegają na projektowaniu i realizowaniu autorskich wypowiedzi, których forma końcowa (np. nietypowy zestaw, obiekt fotograficzny, obraz ruchomy, książka fotograficzna) przy wstępnych założeniach projektu jest niewiadomą. Poznawanie, odkrywanie i doświadczanie to główne elementy działań w pracowni.

Pracownia Twórczej Fotografii

Pracownia ma na celu wprowadzenie do działań fotograficznych szeroko rozumianych środków plastycznych. Realizacja projektów dotyczy przede wszystkim poszukiwań w obrębie własnej tożsamości wobec kultury wizualnej. Doświadczanie siebie i innych to pretekst do spontaniczności działań z jednej strony i konstruowania wypowiedzi z drugiej. W tej części zajęć słuchacze poznają i doskonalą wiedzę o sprzęcie fotograficznym i studyjnym.

Pracownia Fotografii Portretowej

Pokażemy jak wydobyć z człowieka więcej niż w portrecie klasycznym, przećwiczymy to praktyce i podczas dyskusji, tak abyście umieli uzyskać efekt zbliżony do ideału. Nie będzie to pracownia łatwa, praca z człowiekiem nie jest bowiem lekka, celem jest jednak efekt, stworzenie zdjęcia, które przyciąga wzrok odbiorcy.

Pracownia Fotoreportażu i Dokumentu

Fotoreportaż to szlachetna dziedzina fotografii, w której kluczową role odgrywa poświęcony czas, właściwie dobrany temat, umiejętność wyboru zdjęć oraz ich edycja. Przygotujemy Was do tego i przeprowadzimy przez realizację całkowicie autorskich, poważnych projektów. Dobory tematów, zdjęć, sposoby ich prezentacji bądź nawet wydania albumu - w tym wszystkim pomoże Wam prowadzący, którego pozycja w kraju należy do najwyższej w tej dziedzinie.

Pracownia Multimediów

Głównym medium będzie oczywiście fotografia, słuchacze będą tu jednak poznawali możliwości przenikania się tej dziedziny sztuki z innymi formami przekazu. Łącznie fotografii z filmem, instalacjami... co otwiera zupełnie nowe możliwości wyrazu, nadaje nowy sens wykonywanej pracy. Rokrocznie pojawiają się prace dyplomowe w ramach takich działań, a ich przekaz zazwyczaj łatwiej dociera do odbiorcy.

Pracownia Self Publishingu

To nowość dla słuchaczy. Podczas zajęć w tej pracowni będziemy się uczyli budować świadome zestawy zdjęć, nie wystawowo, lecz kontekstowo. Już na wstępie tej pracowni słuchacze przekonają się jak zmienia się odbiór danego zdjęcia, gdy zestawimy je z innym, jak z pracy wywołującej określone skojarzenia, nagle, poprzez dostawienie innej fotografii, całkowicie zmienia się przekaz tej pierwszej. A to dopiero początek, będziemy bowiem samodzielnie budowali zestawy celowo prowokując zmiany. Self Publishing to również sztuka prezentacji zdjęć, nie tylko w formie wystaw, głównie poprzez przygotowanie i wydruk fotoksiążki, ale nie w rozumieniu powszechnym. Przygotowanie fotoksiążki, to wielopłaszczyznowa praca ze zdjęciami, materiałami, wydrukami. Zapewniamy tu niezwykle inspirującego wykładowcę, dla którego ta sfera działań fotograficznych to zawód i pasja.

Pracownia Fotoedycji

Pracownię obróbki obrazu potraktujemy jako formę rozwoju Waszych umiejętności i uzupełniania projektów powstających w głównych pracowniach artystycznych. Zadbamy przy tym o samodzielne pomysły artystycznej obróbki, niezależnie od innych prac. W ramach tej pracowni na pewno zatem utrwalicie obecne umiejętności i poszerzycie nowe w ramach obsługi programu Adobe Photoshop.


ZOBACZ DYPLOMY ABSOLWENTÓW

Wszelkie Prawa Zastrzeżone Kursfoto.pl 2006-2022 | Polityka prywatności i cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem